ยอดขายค้าปลีกเติบโตในเจ้าชาย

news (2)

ในเดือนสิงหาคมถือเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่มียอดค้าปลีกในจีนเพิ่มขึ้น

ในเดือนสิงหาคมเป็นครั้งแรกในปี 2020 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจีนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หลักของการบริโภคตามข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 กันยายนโดยสำนักงานสถิติแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Expert.ru
news (1)


เวลาโพสต์: พ.ย. 02-2020