การเติบโตของยอดค้าปลีกในสาธารณรัฐประชาชนจีน

news (2)

ในเดือนสิงหาคมปีนี้ ยอดค้าปลีกในจีนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก

ยอดขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หลักของการเติบโตของการบริโภค มีการเติบโตในเดือนสิงหาคมเป็นครั้งแรกในปี 2020 ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (GSO) ของจีน
Expert.ru
news (1)


โพสต์เวลา: Nov-02-2020