การส่งจดหมายเชิญการดำเนินการขอวีซ่า

การส่งจดหมายเชิญการดำเนินการขอวีซ่า

บริษัท ของเราสามารถส่งคำเชิญให้คุณสำหรับการขอวีซ่าและคำถามอื่น ๆ เพื่อแก้ไขพิธีการในการเดินทางไปประเทศจีนของคุณ

คุณ สามารถเลือกได้ ประเภทของคำเชิญสำหรับ วีซ่าท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืมในการเดินทางไปประเทศจีน