ส่งจดหมายเชิญ ออกวีซ่า

ส่งจดหมายเชิญ ออกวีซ่า

บริษัทของเราสามารถส่งคำเชิญขอวีซ่าและคำถามอื่นๆ เพื่อแก้ไขพิธีการในการเดินทางไปประเทศจีนได้

คุณคุณสามารถเลือกประเภทคำเชิญสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่จะทิ้งความทรงจำอันน่าจดจำของการเดินทางไปประเทศจีน